Lệ Quyên phải tháo sụn mũi giả vì ảnh hưởng đến tính mạng