Lễ tang Mai Phương hạn chế người vì dịch Covid-19, hỏa táng sáng 31/3 - VietNamNet