Linh Rin mặc set đồ tiền tỷ, tay trong tay Phillip Nguyễn đi xem thời trang