Lý Hải xuất hiện ở đâu, có mặc gì thì vẫn là ông nông dân Mỹ Tho