Mai Phương gồng mình vì con gái Lavie, không oán trách Phùng Ngọc Huy - VietNamNet