Mẹ ruột từng bỏ rơi Goo Hara tranh giành 10 triệu USD tiền thừa kế - VietNamNet