Minh Anh khóc khi được giải oan ở lễ giỗ Lê Công Tuấn Anh