NAG Phạm Hoài Nam nói về ảnh nude: Cơ thể trần trụi của con người là tạo vật hoàn hảo của tự nhiên - VietNamNet