Ngày của mẹ: Minh Tiệp, Việt Anh và sao Việt viết lời yêu thương về mẹ - VietNamNet