Nghệ sĩ Việt chia buồn khi em trai Hứa Vĩ Văn qua đời