Nhã Phương trang điểm nhẹ đi từ thiện cùng Hồ Đức Vĩnh - VietNamNet