Nhan Phúc Vinh, Ngô Kiến Huy, Jack đoạt giải Mai Vàng 2020 - VietNamNet