Nhật Kim Anh phát 300 thùng mì và 3 tấn gạo cho người nghèo mùa dịch - VietNamNet