Noo Phước Thịnh đến sớm mừng đám cưới Dương Khắc Linh và vợ 9X