NSƯT Trần Đức: “Ngoài đời tôi chiều vợ… chứ không thô như trên phim” - VietNamNet