Phúc 'Gạo nếp gạo tẻ' thấy vui khi bị gọi là 'thánh nữ thảo mai'