Phùng Ngọc Huy: 'Tôi được toàn quyền nuôi bé Lavie'