Phương Mỹ Chi: 'Mẹ chết sững người không kịp lên bịt miệng tôi lại'