Quý Bình: ‘Cưới được vợ đẹp, tài giỏi là may mắn của tôi’ - VietNamNet