Quyền Linh, Mr Đàm xót xa với hoàn cảnh hiện tại của Quốc Cường