Sao Việt 15/1: Tăng Thanh Hà trang hoàng nhà cửa đón Tết,