Sao Việt 18/10: Quốc Trường đưa ba mẹ ra Hà Nội du lịch