Sao Việt 26/6: Ảnh hậu trường của Diễm My cùng Nhan Phúc Vinh