Sao Việt 8/6: Trọng Tấn tự hào khoe 2 con trưởng thành và khôn lớn