Sao Việt ngày 12/3: Hoa hậu Tiểu Vy chạy bộ gây quỹ tại Bệnh viện K