Sao Việt ngày 14/9: Quốc Thiên dính nghi vấn dao kéo vì diện mạo quá khác lạ