Sao Việt ngày 22/11: Nhã Phương khoe ảnh bên Trường Giang