Sao Việt ngày 23/5: Nhã Phương đón sinh nhật muộn mà không có Trường Giang - VietNamNet