Sao Việt ngày 6/8: BTV Thời sự Mai Ngọc tự nhận đơn giản