Sao Việt ngày 8/1: Quan niệm của Ngọc Trinh về tình yêu