Sao Việt tiếc nuối khi tuyển Việt Nam thua sát nút Curacao tại King's Cup 2019 - VietNamNet