Sao Việt ủng hộ tiền, quà giúp người nghèo trong thời gian cách ly dịch bệnh - VietNamNet