Thanh Bạch về quê tránh dịch không ngờ còn đắt show hơn - VietNamNet