Tin sao Việt 14/2: Chồng Lâm Khánh Chi: Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn em