Trấn Thành chuyển tiền tỷ nhờ Thủy Tiên, mẹ Hồ Ngọc Hà giúp miền Trung