Trấn Thành, Phi Nhung ủng hộ kêu gọi 500 triệu ủng hộ miền Trung - VietNamNet