Trizzie Phương Trinh cùng tình mới ăn tối với Bằng Kiều và các con - VietNamNet