Trizzie Phương Trinh và các cháu nội tổ chức sinh nhật cho mẹ Bằng Kiều - VietNamNet