Trùm sản xuất phim Hollywood bị tố khoe ngủ với Jennifer Lawrence