Trương Gia Huy sụt cân bất thường, từ chối trả lời nguyên nhân