Việt Anh phản ứng vì bị chê, bị gọi là 'chị Vân Anh' sau dao kéo