Việt Hương, Long Nhật, Phi Thanh Vân lặng lẽ viếng NS Chánh Tín lúc tối muộn - VietNamNet