Việt Hương tặng Hoàng Mập dây chuyền trị giá hơn 100 triệu đồng