Vợ đại gia của ‘Đường tăng’ Trì Trọng Thụy sở hữu tài sản 130 nghìn tỷ - VietNamNet