Sao Việt rạng rỡ khoe sắc xem show thời trang của Chung Thanh Phong - VietNamNet