TBT Lê Xuân Sơn: Điều kiện hợp lý sẽ tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 - VietNamNet