Thời trang quái dị ngay ngày đầu của Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN