NSND Công Lý: 'Phim mới tôi không có yến để ăn!' - VietNamNet