Sao Việt và những lần gặp sự cố trên sóng truyền hình