Sức sống thanh xuân tập 1: Thu Thủy từng 'chạy mất dép' vì bạn trai có máu ghen